Yabancılara Özel Sağlık Sigortası

Okan Kuru Sigorta

Yabancılara Özel Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu sağlık sigortası Türkiye’de sağlık, eğitim, iş vb sebeplerle ikamet eden yabancıların yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta ürünüdür .

Aşağıdaki durumlarda teminat sağlaması mümkündür:

 • Doktor muayenesi, tanı ve teşhis amaçlı tetkikler,
 • İlaç masrafları,
 • Fizik tedavi giderleri,
 • Hastane hizmetleri (ameliyat, ilaç, laboratuvar, radyoloji gibi çeşitli hizmetler),
 • Hastanede kalınan süre boyunca oda, yatak, yemek ve refakatçi giderleri,
 • Hayati organların nakline ilişkin operasyonlar,
 • Koroner anjiyografi,
 • Tanı amaçlı biyokimya, patoloji tetkikleri, mikrobiyoloji ve diğer görüntüleme hizmetleri,
 • Ameliyat sonrası zorunlu fizik tedavi,
 • Evde tıbbi bakım hizmetleri,
 • 24 saatten kısa süren gıda zehirlenmesi, kırık tedavisi gibi uygulamalar,
 • Radoterapi, kemoterapi, diyaliz,
 • Suni uzuv ücretleri,
 • Yoğun bakım gerektiren tedaviler,
 • Trafik kazaları sonrasında gerekli diş ve burun tedavi giderleri

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır. FTC Yazılım