Karayolu Yolcu Taşımacılık Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Okan Kuru Sigorta

Karayolu Yolcu Taşımacılık Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

D2 belgesi çıkarmak istenen araç için zorunlu olup, bu poliçenin kesilebilmesi için aracın trafik sigortasının kesilmiş olması gerekmektedir. Bu poliçe yenileme işlemi yapılmaz veya atlanırsa araç D2 den düşürülmektedir. Bu sigorta, yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı poliçede mevcut şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır. FTC Yazılım