Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Poliçesi

Okan Kuru Sigorta

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Poliçesi

Sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır. FTC Yazılım