Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Okan Kuru Sigorta

Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünlerinde ilçe genelinde doğrudan neden olacağı verim kaybı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım Sigortaları Havuzu verileri esas alınarak tespit edilen ilçenin eşik verim değerine kadar teminat altına alan sigorta ürünüdür.

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır. FTC Yazılım