İnşaat All Risk Sigortası

Okan Kuru Sigorta

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, inşaat alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır. İnşaat all risk poliçesindeki ana teminatlar yangın, yıldırım, infilak, deprem sel, seylap, fırtına, kasırga, toprak kayması, heyelan, toprak çökmesi, hırsızlık, sabotaj olarak düzenlenmekte olup isteğe bağlı alınan teminatlar aşağıdaki gibidir.

  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Şantiye tesisleri ve ekipmanları
  • İş makineleri
  • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
  • Bakım devresi
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
  • fazla mesai ve seri nakliye masrafları

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır. FTC Yazılım