Dask Sigortası

Okan Kuru Sigorta

Dask Sigortası

Deprem ve deprem sonrası oluşacak yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu oluşabilecek hasarlara karşı poliçenizde belirlenmiş teminatlar doğrultusunda güvence sağlamaktadır. Ayrıca konut satışı ve abonmanlık işlemlerinde dask poliçesi zorunlu olup kredi kullanılan konutlarda da dask poliçesi zorunlu tutulmaktadır. Deprem sigortası poliçesi ile binanız kısmi ya da tamamen zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Teminat kapsamında olan kısımlar aşağıdaki gibidir;

 • Temeller,
 • Ana duvarlar,
 • Çatılar,
 • Koridorlar,
 • Sahanlıklar,
 • Bacalar,
 • Asansörler,
 • Bahçe duvarı,
 • İstinat duvarı,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Yapının yukarıdakilere benzeyen taşıyıcı bölümleri

© 2021 Tüm Hakları Saklıdır. FTC Yazılım